IMATGES DE LES ACTIVITATS.

CONTE CONTES AMB MÚSICA

TALLER CARNESTOLTES AMB LES FAMÍLIES 2023

FESTA DE CARNESTOLTES 2023

NADAL 2023

PRIMERS AUXILIS 0-3 ANYS. 2023

TALLER CARNESTOLES AMB LES FAMÍLIES 2022

FESTA DE CARNESTOLTES 2022

LA SON 0-3 ANYS

NEURODESENVOLUPAMENT

ALIMENTACIÓ

PRIMERS AUXILIS 0-3 ANYS.