La nostra metodologia

  • En l’escola Xip-Xap treballem amb diferents espais, on l’infant desenvolupi la seva autonomia i ritme evolutiu.
  • També treballem amb la metodologia de respectar el moviment lliure de cada infant.

Intentar ensenyar un nen alguna cosa que pugui aprendre per si mateix, no és tan sols inútil, sinó també perjudicial.

Emmi Pikler «MoUre’t en Llibertat«